Stian Veggeland

Regnskapsansvarlig

Jobbet i Traftec i to og et halvt år

Ansvarsområde:
Regnskap og økonomi

Typisk arbeidsdag:
Bilagsregistrering, avstemminger, filoverføringer, konsernrapportering samt kommunikasjon med prosjektledere, kunder og leverandører.

Hvordan er arbeidsmiljøet i Traftec?
Vi har et fantastisk flott arbeidsmiljø. Uformelt og god takhøyde, samtidig som at vi er et team som hjelper hverandre og drar i samme retning.

Hva er gøy med å jobbe i Traftec og i den stillingen du har?
Traftec er et veldrevet selskap med utfordrende og varierte arbeidsdager og trivelige kolleger.