Vei- og gatebelysning

Vi bygger, rehabiliterer, drifter og vedlikeholder

Nybygg og rehabilitering

Vi bygger både små og store anlegg, samt oppgraderer dagens anlegg til morgendagens standard.

Traftec bistår gjerne med totalprosjektering av større prosjekt og mindre boligfelt, en idrettsbane, eller en lysløype, effektbelysning, en ny rundkjøring eller andre trafikksikkerhetstiltak langs veien.

Vi har lang og bred erfaring på lysanlegg utendørs og prosjekterer, rehabiliterer og bygger anlegg over hele landet.

Vei- og gatebelysning

Vi bygger, rehabiliterer, drifter og vedlikeholder

Nybygg og rehabilitering

Vi bygger både små og store anlegg, samt oppgraderer dagens anlegg til morgendagens standard.

Traftec bistår gjerne med totalprosjektering av større prosjekt og mindre boligfelt, en idrettsbane, eller en lysløype, effektbelysning, en ny rundkjøring eller andre trafikksikkerhetstiltak langs veien.

Vi har lang og bred erfaring på lysanlegg utendørs og prosjekterer, rehabiliterer og bygger anlegg over hele landet.

Vei- og gatebelysning

Vi bygger, rehabiliterer, drifter og vedlikeholder

Nybygg og rehabilitering

Vi bygger både små og store anlegg, samt oppgraderer dagens anlegg til morgendagens standard.

Traftec bistår gjerne med totalprosjektering av større prosjekt og mindre boligfelt, en idrettsbane, eller en lysløype, effektbelysning, en ny rundkjøring eller andre trafikksikkerhetstiltak langs veien.

Vi har lang og bred erfaring på lysanlegg utendørs og prosjekterer, rehabiliterer og bygger anlegg over hele landet.

Drift og vedlikehold

Vi har i dag driftsansvar for en rekke veilys over store deler av landet. Her følger vi opp status, vedlikeholder og reparerer det slik at det i høyest mulig grad fungerer som tiltenkt. Vi rykker ut hvis noe skjer, samtidig som vi også sjekker status jevnlig for å opprettholde funksjonene. Vi leverer tjenester til alt fra europaveier, riksveier, fylkesveier, kommunale veier, idrettsanlegg, lysløyper og private boligfelt m.m.

Vi har en stor utstyrspark som kommer til de fleste steder med blant annet en rekke forskjellige lifttyper. Kommer ikke våre lifter til, så klatrer vi, for eksempel ute på øyene i skjærgården som mangler veiforbindelse.

Vi har høyt fokus på miljøvennlige løsninger og bidrar overfor kundene våre med løsninger som gjør at de kan begrense strømforbruket sitt, og få mer igjen for pengene som brukes samtidig som vi finner bærekraftige løsninger for fremtiden.

Drift og vedlikehold

Vi har i dag driftsansvar for en rekke veilys over store deler av landet. Her følger vi opp status, vedlikeholder og reparerer det slik at det i høyest mulig grad fungerer som tiltenkt. Vi rykker ut hvis noe skjer, samtidig som vi også sjekker status jevnlig for å opprettholde funksjonene. Vi leverer tjenester til alt fra europaveier, riksveier, fylkesveier, kommunale veier, idrettsanlegg, lysløyper og private boligfelt m.m.

Vi har en stor utstyrspark som kommer til de fleste steder med blant annet en rekke forskjellige lifttyper. Kommer ikke våre lifter til, så klatrer vi, for eksempel ute på øyene i skjærgården som mangler veiforbindelse.

Vi har høyt fokus på miljøvennlige løsninger og bidrar overfor kundene våre med løsninger som gjør at de kan begrense strømforbruket sitt, og få mer igjen for pengene som brukes samtidig som vi finner bærekraftige løsninger for fremtiden.

Drift og vedlikehold

Vi har i dag driftsansvar for en rekke veilys over store deler av landet. Her følger vi opp status, vedlikeholder og reparerer det slik at det i høyest mulig grad fungerer som tiltenkt. Vi rykker ut hvis noe skjer, samtidig som vi også sjekker status jevnlig for å opprettholde funksjonene. Vi leverer tjenester til alt fra europaveier, riksveier, fylkesveier, kommunale veier, idrettsanlegg, lysløyper og private boligfelt m.m.

Vi har en stor utstyrspark som kommer til de fleste steder med blant annet en rekke forskjellige lifttyper. Kommer ikke våre lifter til, så klatrer vi, for eksempel ute på øyene i skjærgården som mangler veiforbindelse.

Vi har høyt fokus på miljøvennlige løsninger og bidrar overfor kundene våre med løsninger som gjør at de kan begrense strømforbruket sitt, og få mer igjen for pengene som brukes samtidig som vi finner bærekraftige løsninger for fremtiden.

Roadmanager

Traftec har utviklet eget feltsystem, Roadmanager, som er tilpasset våre behov for effektivitet og kvalitet i våre leveranser, samt samhandlingsplattform med våre kunder.

Kjernen i programvaren er objekthåndtering i store kontrakter og felttjenester knyttet til dette. Vi kan enkelt planlegge oppdrag og spore ressursene våre ved hjelp av objektoversikten som er knyttet opp til hver kontrakt.

Ved å benytte seg av digitale sjekklister og dokumentasjon kan vi raskt rapportere tilbake til kunder på oppdragene som blir utført.

Programvaren har også støtte for integrasjon mot flere store datasystemer og kan snakke direkte med disse. Våre ansatte har tilgang til programvaren på mobile enheter og kan jobbe papirløst for å utføre oppdrag, samt rapportere tilbake med bildedokumentasjon direkte til kunder.

Road Manager håndterer i dag:

  • 835 prosjekter
  • Over 260 000 oppgaver
  • Over 930 000 objekter
  • 237 aktive arbeidsområder
  • 830 000 bilder til dokumentasjon

Roadmanager

Traftec har utviklet eget feltsystem, Roadmanager, som er tilpasset våre behov for effektivitet og kvalitet i våre leveranser, samt samhandlingsplattform med våre kunder.

Kjernen i programvaren er objekthåndtering i store kontrakter og felttjenester knyttet til dette. Vi kan enkelt planlegge oppdrag og spore ressursene våre ved hjelp av objektoversikten som er knyttet opp til hver kontrakt.

Ved å benytte seg av digitale sjekklister og dokumentasjon kan vi raskt rapportere tilbake til kunder på oppdragene som blir utført.

Programvaren har også støtte for integrasjon mot flere store datasystemer og kan snakke direkte med disse. Våre ansatte har tilgang til programvaren på mobile enheter og kan jobbe papirløst for å utføre oppdrag, samt rapportere tilbake med bildedokumentasjon direkte til kunder.

Road Manager håndterer i dag:

  • 835 prosjekter
  • Over 260 000 oppgaver
  • Over 930 000 objekter
  • 237 aktive arbeidsområder
  • 830 000 bilder til dokumentasjon

Les mer om hvordan

Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur

Infrastrukturen er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunnet vårt skal fungere. Vi jobber tett med våre samarbeidsparter for å sikre de beste løsningene.

Vi overholder etiske prinsipper

Vi jobber for å ha en bærekraftig praksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel i bransjen vår.

Vi jobber for null ulykker

Vi jobber etter en nullvisjon når det gjelder skader av personell og materiell og ytre miljø, derfor er HMS-arbeidet høyt prioritert hos alle ansatte

Vi jobber for det grønne skiftet

Vi arbeider for energiovergangen innen infrastrukturer og mobilitet på tre hovedakser: for å ta vare på klimaet, optimere ressurser og bevare naturlige habitater.

Vi samarbeider for å nå målene våre

Samfunnet må jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Vi jobber sammen med våre aktører.

Relevante prosjekter

Les mer om hvordan

Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur

Infrastrukturen er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunnet vårt skal fungere. Vi jobber tett med våre samarbeidsparter for å sikre de beste løsningene.

Vi overholder etiske prinsipper

Vi jobber for å ha en bærekraftig praksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel i bransjen vår.

Vi jobber for null ulykker

Vi jobber etter en nullvisjon når det gjelder skader av personell og materiell og ytre miljø, derfor er HMS-arbeidet høyt prioritert hos alle ansatte

Vi jobber for det grønne skiftet

Vi arbeider for energiovergangen innen infrastrukturer og mobilitet på tre hovedakser: for å ta vare på klimaet, optimere ressurser og bevare naturlige habitater.

Vi samarbeider for å nå målene våre

Samfunnet må jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Vi jobber sammen med våre aktører.