Sted
Skei i Jølster

År
2020 – 2022

Oppdragsgiver
Hæhre Entreprenør

Byggherre
Statens Vegvesen

Størrelse
Ca 100 MNOK

Tilhører prosjektet
Ny montasje og rehabilitering

Sted
Skei i Jølster

År
2020 – 2022

Oppdragsgiver
Hæhre Entreprenør

Byggherre
Statens Vegvesen

Størrelse
Ca 100 MNOK

Tilhører prosjektet
Ny montasje og rehabilitering

Sted
Skei i Jølster

År
2020 – 2022

Oppdragsgiver
Hæhre Entreprenør

Byggherre
Statens Vegvesen

Størrelse
Ca 100 MNOK

Tilhører prosjektet
Ny montasje og rehabilitering

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet ligger på Skei i Jølster.

2,1 km av Støylsnestunnelen skal forlenges med om lag 6,5 km ny tunnel (T9,5) som til slutt blir Kjøsnestunnelen 8,6km lang.

Støylsnestunnelen (T8,5) skal rehabiliteres med nye tekniske bygg både i fjell og i dagen, nytt elektroteknisk anlegg, samt enkelte bygningsmessige og tekniske anlegg.

Støylsnestunnelen skal være åpen for normal trafikk i anleggsperioden.

Våre tjenester/leveranser

Totalunderentreprenør, prosjektering, montasje og installasjon av ny tunnel påkoblet eksisterende tunnel, herunder oppgradering av eksisterende elektroteknisk anlegg og teknisk bygg med opprettholdelse av trafikkflyt og sikkerhetsutrustning. Komplett elektroteknisk tunnel utrustning med avanserte elektrotekniske systemer, herunder montasje av kabelstiger, ventilasjon og nødstasjoner, og installasjon av AID, belysning, brannventilasjon, SRO-anlegg og nødstrømsystemer med UPS-backup. Total lengde på tunnel 8600 meter

 • Hoved leveranse,
 • 9500 meter kabelstige
 • 550 stykk lysarmaturer
 • 73 stk SA/SOS skap
 • 2 stk Nødstyrepanel
 • 2 stk bomstyreskap
 • 2 stk bommer
 • Ledvariable skilt, både utenfor og inne i tunnelen
 • 68 stk kamera inne i tunnel
 • 2 stk kamera utenfor tunnel
 • 23 stk radar, for hendelsedeteksjon inne i tunnelen
 • 22 stk ventilatorer
 • Dab-radio installasjon
 • Talevarsling

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet ligger på Skei i Jølster.

2,1 km av Støylsnestunnelen skal forlenges med om lag 6,5 km ny tunnel (T9,5) som til slutt blir Kjøsnestunnelen 8,6km lang.

Støylsnestunnelen (T8,5) skal rehabiliteres med nye tekniske bygg både i fjell og i dagen, nytt elektroteknisk anlegg, samt enkelte bygningsmessige og tekniske anlegg.

Støylsnestunnelen skal være åpen for normal trafikk i anleggsperioden.

Våre tjenester/leveranser

Totalunderentreprenør, prosjektering, montasje og installasjon av ny tunnel påkoblet eksisterende tunnel, herunder oppgradering av eksisterende elektroteknisk anlegg og teknisk bygg med opprettholdelse av trafikkflyt og sikkerhetsutrustning. Komplett elektroteknisk tunnel utrustning med avanserte elektrotekniske systemer, herunder montasje av kabelstiger, ventilasjon og nødstasjoner, og installasjon av AID, belysning, brannventilasjon, SRO-anlegg og nødstrømsystemer med UPS-backup. Total lengde på tunnel 8600 meter

 • Hoved leveranse,
 • 9500 meter kabelstige
 • 550 stykk lysarmaturer
 • 73 stk SA/SOS skap
 • 2 stk Nødstyrepanel
 • 2 stk bomstyreskap
 • 2 stk bommer
 • Ledvariable skilt, både utenfor og inne i tunnelen
 • 68 stk kamera inne i tunnel
 • 2 stk kamera utenfor tunnel
 • 23 stk radar, for hendelsedeteksjon inne i tunnelen
 • 22 stk ventilatorer
 • Dab-radio installasjon
 • Talevarsling