Samfunnsansvar og bærekraft

Samfunnsansvar og bærekraft

Samfunnsansvar og bærekraft

Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur

Infrastrukturen er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunnet vårt skal fungere. Vi jobber tett med våre samarbeidsparter for å sikre de beste løsningene.

Vi overholder etiske prinsipper

Vi jobber for å ha en bærekraftig praksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel i bransjen vår.

Vi jobber for null ulykker

Vi jobber etter en nullvisjon når det gjelder skader av personell og materiell og ytre miljø, derfor er HMS-arbeidet høyt prioritert hos alle ansatte

Vi jobber for det grønne skiftet

Vi arbeider for energiovergangen innen infrastrukturer og mobilitet på tre hovedakser: for å ta vare på klimaet, optimere ressurser og bevare naturlige habitater.

Vi fremmer likestilling og mangfold

Vi ønsker å være en arbeidsplass der alle føler tilhørighet, trygghet og anerkjennelse.

Vi engasjerer oss i samfunnet

Vi som selskap engasjerer oss i samfunnsrelaterte arbeid og støtter medarbeidernes lokale samfunnsengasjement

Vi bygger bærekraftige karrierer for våre medarbeidere

Vi tenker langsiktig i forhold til våre medarbeidere.

Vi samarbeider for å nå målene våre

Samfunnet må jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Vi jobber sammen med våre aktører.

Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur

Infrastrukturen er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunnet vårt skal fungere. Vi jobber tett med våre samarbeidsparter for å sikre de beste løsningene.

Vi overholder etiske prinsipper

Vi jobber for å ha en bærekraftig praksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel i bransjen vår.

Vi jobber for null ulykker

Vi jobber etter en nullvisjon når det gjelder skader av personell og materiell og ytre miljø, derfor er HMS-arbeidet høyt prioritert hos alle ansatte

Vi jobber for det grønne skiftet

Vi arbeider for energiovergangen innen infrastrukturer og mobilitet på tre hovedakser: for å ta vare på klimaet, optimere ressurser og bevare naturlige habitater.

Vi fremmer likestilling og mangfold

Vi ønsker å være en arbeidsplass der alle føler tilhørighet, trygghet og anerkjennelse.

Vi engasjerer oss i samfunnet

Vi som selskap engasjerer oss i samfunnsrelaterte arbeid og støtter medarbeidernes lokale samfunnsengasjement

Vi bygger bærekraftige karrierer for våre medarbeidere

Vi tenker langsiktig i forhold til våre medarbeidere.

Vi samarbeider for å nå målene våre

Samfunnet må jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Vi jobber sammen med våre aktører.