Innovasjon – Bærekraftighet – Teknologi

Vi gjør veiene smartere

Med våre innovative og teknologiske løsninger bygger og drifter vi fremtidens veier.

Vi fremmer bærekraftig utbygging og drift av elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel.  

Sammen med våre samarbeidspartnere er vi en del av navet for å skape trygge veier for våre trafikanter.

Innovasjon – Bærekraftighet – Teknologi

Vi gjør veiene smartere

Med våre innovative og teknologiske løsninger bygger og drifter vi fremtidens veier.

Vi fremmer bærekraftig utbygging og drift av elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel.  

Sammen med våre samarbeidspartnere er vi en del av navet for å skape trygge veier for våre trafikanter.

Norges ledende elektroentreprenør

Traftec er Norges ledende elektroentreprenør innen utvikling, drift og vedlikehold av elektroteknisk infrastruktur og belysning langs veier og i tunneler. Traftec har erfaring med å levere store og komplekse elektriske infrastrukturprosjekter både på vei og til jernbane, vi har bred geografisk dekning og prosjekter gjennomføres over hele landet.

Vi leverer innenfor følgende segmenter:

Smarte veier og tunneler

Vei- og gatebelysning

Norges ledende elektroentreprenør

Traftec er Norges ledende elektroentreprenør innen utvikling, drift og vedlikehold av elektroteknisk infrastruktur og belysning langs veier og i tunneler. Traftec har erfaring med å levere store og komplekse elektriske infrastrukturprosjekter både på vei og til jernbane, vi har bred geografisk dekning og prosjekter gjennomføres over hele landet.

Vi leverer innenfor følgende segmenter:

Vei- og gatebelysning

Smarte veier og tunneler

Noen nøkkeltall

Der du er, over hele landet

Vi leverer til prosjekter i hele Norge. Gjennom våre kontrakter med Nye Veier, Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner er vi i Sør- Norge landsdekkende på utbygging, drift, vedlikehold, vakt og beredskap.

9

Lokasjoner

280

Årsverk

Noen nøkkeltall

Der du er, over hele landet

Vi leverer til prosjekter i hele Norge. Gjennom våre kontrakter med Nye Veier, Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner er vi i Sør- Norge landsdekkende på utbygging, drift, vedlikehold, vakt og beredskap.

9

Lokasjoner

280

Årsverk

Et større fellesskap

En del av VINCI Energies konsernet

Traftec er en del av VINCI Energies konsernet

VINCI Energies er en global aktør som leverer skreddersydde løsninger og tjenester innenfor energi, infrastruktur, industri og IKT.

VINCI Energies sitt fokus er å levere energieffektive, miljøvennlige og bærekraftige løsninger. På denne måten skaper vi langsiktige verdier for våre kunder på tvers av sektor og bransje.

Et større fellesskap

En del av VINCI Energies konsernet

Traftec er en del av VINCI Energies konsernet

VINCI Energies er en global aktør som leverer skreddersydde løsninger og tjenester innenfor energi, infrastruktur, industri og IKT.

Vinci Energies sitt fokus er å levere energieffektive, miljøvennlige og bærekraftige løsninger. På den måten skaper vi langsiktige verdier for våre kunder på tvers av sektor og bransje.