Vi driver bærekraftig utbygging og drift av elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel

Traftec leverer komplette elektriske anlegg knyttet til samferdsel og infrastruktur. Vi leverer installasjoner til vei, tunnel og forskjellige ladeanlegg og er Norges største driftsentreprenør for elektrotekniske installasjoner langs vei. Vi prosjekterer, modellerer, bygger, drifter og vedlikeholder elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel.

Smartere veier er tryggere veier. Med teknologiske løsninger som gassdeteksjon, hendelsesdeteksjon, kameraer, fiberkommunikasjon til driftssentraler, klimastasjoner og nødsentraler, sørger vi for at både nye og gamle veier og veitunneler blir tryggere.

Elektriske anlegg er regulert gjennom nasjonale lover, EU direktiver, forskrifter og normer/standarder- Det er særskilte krav knyttet til prosjektering, utførelse og valg av materiell. Det er også krav til arbeidsmetoder, kompetanse, sikkerhet ved arbeid og verneutstyr etc. Traftec har lang og bred kompetanse innenfor dette og vil være en solid og sterk leverandør og samarbeidspartner for å sikre samsvar samt ivaretakelse av bærekraftig utbygging sammen med vårt sterke ingeniør-team. Vi koordinerer ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt ved drift og vedlikehold av infrastruktur.

Les mer om våre tjeneste-segmenter:

Smarte veier og tunneler

Vei- og gatebelysning

E-mobilitet

Vi driver bærekraftig utbygging og drift av elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel

Traftec leverer komplette elektriske anlegg knyttet til samferdsel og infrastruktur. Vi leverer installasjoner til vei, tunnel og forskjellige ladeanlegg og er Norges største driftsentreprenør for elektrotekniske installasjoner langs vei. Vi prosjekterer, modellerer, bygger, drifter og vedlikeholder elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel.

Smartere veier er tryggere veier. Med teknologiske løsninger som gassdeteksjon, hendelsesdeteksjon, kameraer, fiberkommunikasjon til driftssentraler, klimastasjoner og nødsentraler, sørger vi for at både nye og gamle veier og veitunneler blir tryggere.

Elektriske anlegg er regulert gjennom nasjonale lover, EU direktiver, forskrifter og normer/standarder- Det er særskilte krav knyttet til prosjektering, utførelse og valg av materiell. Det er også krav til arbeidsmetoder, kompetanse, sikkerhet ved arbeid og verneutstyr etc. Traftec har lang og bred kompetanse innenfor dette og vil være en solid og sterk leverandør og samarbeidspartner for å sikre samsvar samt ivaretakelse av bærekraftig utbygging sammen med vårt sterke ingeniør-team. Vi koordinerer ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt ved drift og vedlikehold av infrastruktur.

Les mer om våre tjeneste-segmenter:

Smarte veier og tunneler

Vei- og gatebelysning

E-mobilitet