E-mobilitet

Vi bygger, rehabiliterer, drifter og vedlikeholder

Vi spesialiserer vi oss på utvikling og implementering av infrastruktur for e-mobilitet over hele Norge.

Vår kompetanse dekker hele spekteret av tjenester knyttet til lynladeanlegg. Dette inkluderer:

 • Prosjektering:Vi utarbeider detaljerte planer for nye lynladeanlegg, tilpasset både små og store aktørers behov.
 • Søknadsprosess:Vi bistår med nødvendig dokumentasjon og søknader for å sikre godkjennelser.
 • Graving og Installasjon:Vi håndterer alle aspekter av fysisk installasjon, fra grunnarbeid til montering av ladeutstyr.

Totalprosjektering for Bussladeanlegg: Vi tilbyr komplette løsninger for bussladeanlegg, tilpasset for offentlig transport. Dette inkluderer alt fra design til implementering, og sikrer at infrastrukturen støtter effektiv lading av elektriske busser.

E-mobilitet

Vi bygger, rehabiliterer, drifter og vedlikeholder

Vi spesialiserer vi oss på utvikling og implementering av infrastruktur for e-mobilitet over hele Norge.

Vår kompetanse dekker hele spekteret av tjenester knyttet til lynladeanlegg. Dette inkluderer:

 • Prosjektering:Vi utarbeider detaljerte planer for nye lynladeanlegg, tilpasset både små og store aktørers behov.
 • Søknadsprosess:Vi bistår med nødvendig dokumentasjon og søknader for å sikre godkjennelser.
 • Graving og Installasjon:Vi håndterer alle aspekter av fysisk installasjon, fra grunnarbeid til montering av ladeutstyr.

Totalprosjektering for Bussladeanlegg: Vi tilbyr komplette løsninger for bussladeanlegg, tilpasset for offentlig transport. Dette inkluderer alt fra design til implementering, og sikrer at infrastrukturen støtter effektiv lading av elektriske busser.

E-mobilitet

Vi bygger, rehabiliterer, drifter og vedlikeholder

Vi spesialiserer vi oss på utvikling og implementering av infrastruktur for e-mobilitet over hele Norge.

Vår kompetanse dekker hele spekteret av tjenester knyttet til lynladeanlegg. Dette inkluderer:

 • Prosjektering:Vi utarbeider detaljerte planer for nye lynladeanlegg, tilpasset både små og store aktørers behov.
 • Søknadsprosess:Vi bistår med nødvendig dokumentasjon og søknader for å sikre godkjennelser.
 • Graving og Installasjon:Vi håndterer alle aspekter av fysisk installasjon, fra grunnarbeid til montering av ladeutstyr.

Totalprosjektering for Bussladeanlegg: Vi tilbyr komplette løsninger for bussladeanlegg, tilpasset for offentlig transport. Dette inkluderer alt fra design til implementering, og sikrer at infrastrukturen støtter effektiv lading av elektriske busser.

Drift og vedlikehold av ladeanlegg

Som en del av vårt omfattende tjenestetilbud innen e-mobilitet, tilbyr vi spesialiserte drifts- og vedlikeholdstjenester for ladeanlegg. Vår geografiske rekkevidde strekker seg over hele Sør-Norge.

Våre tjenester inkluderer:

Inspeksjon: For å sikre at alle ladeanlegg fungerer som de skal, utfører vi grundige inspeksjoner og tester jevnlig.
Feilsøking og Reparasjoner: Ved eventuelle problemer står vårt team klart til å diagnostisere og utføre nødvendige reparasjoner for å minimere driftsavbrudd.
Forebyggende Vedlikehold: Vi implementerer forebyggende vedlikeholdsstrategier for å forlenge anleggenes levetid og effektivitet

Serviceavtaler

Vi tilbyr skreddersydde serviceavtaler. Disse avtalene er utformet for å møte de spesifikke behovene til hver enkelt kunde, enten det er statlige aktører, kommuner, eller private tilbydere innen e-mobilitet. Våre serviceavtaler inkluderer regelmessig vedlikehold, døgnvakt ved feil, og tilpassede løsninger for å maksimere driftssikkerheten og tilgjengeligheten til ladeanleggene.

Drift og vedlikehold av ladeanlegg

Som en del av vårt omfattende tjenestetilbud innen e-mobilitet, tilbyr vi spesialiserte drifts- og vedlikeholdstjenester for ladeanlegg. Vår geografiske rekkevidde strekker seg over hele Sør-Norge.

Våre tjenester inkluderer:

Inspeksjon: For å sikre at alle ladeanlegg fungerer som de skal, utfører vi grundige inspeksjoner og tester jevnlig.
Feilsøking og Reparasjoner: Ved eventuelle problemer står vårt team klart til å diagnostisere og utføre nødvendige reparasjoner for å minimere driftsavbrudd.
Forebyggende Vedlikehold: Vi implementerer forebyggende vedlikeholdsstrategier for å forlenge anleggenes levetid og effektivitet

Serviceavtaler

Vi tilbyr skreddersydde serviceavtaler. Disse avtalene er utformet for å møte de spesifikke behovene til hver enkelt kunde, enten det er statlige aktører, kommuner, eller private tilbydere innen e-mobilitet. Våre serviceavtaler inkluderer regelmessig vedlikehold, døgnvakt ved feil, og tilpassede løsninger for å maksimere driftssikkerheten og tilgjengeligheten til ladeanleggene.

Roadmanager

Traftec har utviklet eget feltsystem, Roadmanager, som er tilpasset våre behov for effektivitet og kvalitet i våre leveranser, samt samhandlingsplattform med våre kunder.

Kjernen i programvaren er objekthåndtering i store kontrakter og felttjenester knyttet til dette. Vi kan enkelt planlegge oppdrag og spore ressursene våre ved hjelp av objektoversikten som er knyttet opp til hver kontrakt.

Ved å benytte seg av digitale sjekklister og dokumentasjon kan vi raskt rapportere tilbake til kunder på oppdragene som blir utført.

Programvaren har også støtte for integrasjon mot flere store datasystemer og kan snakke direkte med disse. Våre ansatte har tilgang til programvaren på mobile enheter og kan jobbe papirløst for å utføre oppdrag, samt rapportere tilbake med bildedokumentasjon direkte til kunder.

Road Manager håndterer i dag:

 • 835 prosjekter
 • Over 260 000 oppgaver
 • Over 930 000 objekter
 • 237 aktive arbeidsområder
 • 830 000 bilder til dokumentasjon

Roadmanager

Traftec har utviklet eget feltsystem, Roadmanager, som er tilpasset våre behov for effektivitet og kvalitet i våre leveranser, samt samhandlingsplattform med våre kunder.

Kjernen i programvaren er objekthåndtering i store kontrakter og felttjenester knyttet til dette. Vi kan enkelt planlegge oppdrag og spore ressursene våre ved hjelp av objektoversikten som er knyttet opp til hver kontrakt.

Ved å benytte seg av digitale sjekklister og dokumentasjon kan vi raskt rapportere tilbake til kunder på oppdragene som blir utført.

Programvaren har også støtte for integrasjon mot flere store datasystemer og kan snakke direkte med disse. Våre ansatte har tilgang til programvaren på mobile enheter og kan jobbe papirløst for å utføre oppdrag, samt rapportere tilbake med bildedokumentasjon direkte til kunder.

Road Manager håndterer i dag:

 • 835 prosjekter
 • Over 260 000 oppgaver
 • Over 930 000 objekter
 • 237 aktive arbeidsområder
 • 830 000 bilder til dokumentasjon

Relevante prosjekter

Les mer om hvordan

Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur

Infrastrukturen er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunnet vårt skal fungere. Vi jobber tett med våre samarbeidsparter for å sikre de beste løsningene.

Vi overholder etiske prinsipper

Vi jobber for å ha en bærekraftig praksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel i bransjen vår.

Vi jobber for null ulykker

Vi jobber etter en nullvisjon når det gjelder skader av personell og materiell og ytre miljø, derfor er HMS-arbeidet høyt prioritert hos alle ansatte

Vi jobber for det grønne skiftet

Vi arbeider for energiovergangen innen infrastrukturer og mobilitet på tre hovedakser: for å ta vare på klimaet, optimere ressurser og bevare naturlige habitater.

Vi samarbeider for å nå målene våre

Samfunnet må jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Vi jobber sammen med våre aktører.

Les mer om hvordan

Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur

Infrastrukturen er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunnet vårt skal fungere. Vi jobber tett med våre samarbeidsparter for å sikre de beste løsningene.

Vi overholder etiske prinsipper

Vi jobber for å ha en bærekraftig praksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel i bransjen vår.

Vi jobber for null ulykker

Vi jobber etter en nullvisjon når det gjelder skader av personell og materiell og ytre miljø, derfor er HMS-arbeidet høyt prioritert hos alle ansatte

Vi jobber for det grønne skiftet

Vi arbeider for energiovergangen innen infrastrukturer og mobilitet på tre hovedakser: for å ta vare på klimaet, optimere ressurser og bevare naturlige habitater.

Vi samarbeider for å nå målene våre

Samfunnet må jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Vi jobber sammen med våre aktører.