Sted
Bergen

År
2019-2023

Oppdragsgiver
Risa

Byggherre
Statens Vegvesen

Størrelse
Ca 100 MNOK

Type kontrakt
Utførelsesenterprise

Sted
Bergen

År
2019-2023

Oppdragsgiver
Risa

Byggherre
Statens Vegvesen

Størrelse
Ca 100 MNOK

Type kontrakt
Utførelsesenterprise

Sted
Bergen

År
2019-2023

Oppdragsgiver
Risa

Byggherre
Statens Vegvesen

Størrelse
Ca 100 MNOK

Type kontrakt
Utførelsesenterprise

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet besto av rehabilitering av tre eldre tunneler på E16 i Bergen på henholdsvis ca. 2000 m, 600 m og 700 m samt daganlegg. Traftec hadde ansvar for å levere all elektriske installasjon som automasjon/SRO, bommer, elektriske skilter, nødstasjoner, telefoni, kameraovervåking med hendelsesdeteksjon, belysning, reservekraftsystemer, radio, ventilasjon og bygginstallasjon.

Arbeidet ble gjennomført på natten med veien åpen for trafikk i hele byggeperioden. Dette medførte høyere risiko for uønsket hendelser, og prosjektet krevde derfor ekstra fokus på planlegging og organisering av arbeid for å ivareta sikkerheten til trafikanter og for de som var ute og jobbet.

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet besto av rehabilitering av tre eldre tunneler på E16 i Bergen på henholdsvis ca. 2000 m, 600 m og 700 m samt daganlegg. Traftec hadde ansvar for å levere all elektriske installasjon som automasjon/SRO, bommer, elektriske skilter, nødstasjoner, telefoni, kameraovervåking med hendelsesdeteksjon, belysning, reservekraftsystemer, radio, ventilasjon og bygginstallasjon.

Arbeidet ble gjennomført på natten med veien åpen for trafikk i hele byggeperioden. Dette medførte høyere risiko for uønsket hendelser, og prosjektet krevde derfor ekstra fokus på planlegging og organisering av arbeid for å ivareta sikkerheten til trafikanter og for de som var ute og jobbet.

Relaterte prosjekter