Prosjekt/ kontraktstittel
E6 Kvithammar – Åsen

Sted
Stjørdal – Levanger

År
2022-2027

Oppdragsgiver
Hæhre Entreprenør

Byggherre
Nye Veier

Størrelse
Ca 500 MNOK

Tilhører prosjektet
Ny E6, veg og tunnel

Type kontrakt
Totalentreprise NS8417

Prosjekt/ kontraktstittel
E6 Kvithammar – Åsen

Sted
Stjørdal – Levanger

År
2022-2027

Oppdragsgiver
Hæhre Entreprenør

Byggherre
Nye Veier

Størrelse
Ca 500 MNOK

Tilhører prosjektet
Ny E6, veg og tunnel

Type kontrakt
Totalentreprise NS8417

Prosjekt/ kontraktstittel
E6 Kvithammar – Åsen

Sted
Stjørdal – Levanger

År
2022-2027

Oppdragsgiver
Hæhre Entreprenør

Byggherre
Nye Veier

Størrelse
Ca 500 MNOK

Tilhører prosjektet
Ny E6, veg og tunnel

Type kontrakt
Totalentreprise NS8417

Våre tjenester/leveranser

Totalunderentreprenør, prosjektering, montasje og installasjon av nye tunneler og dagsoner. Komplett elektroteknisk tunnel utrustning med avanserte elektrotekniske systemer, herunder montasje av kabelstiger, ventilasjon og nødstasjoner, og installasjon av AID, belysning, brannventilasjon, SRO-anlegg og nødstrømsystemer med UPS-backup.

Hovemengder

 • 26 000 meter kabelstige
 • 380 000 meter kabler
 • 13 tekniske bygg
 • 90 ventilatorer
 • 200 Nødstasjoner
 • 12 km med hendelsedeteksjon(AID)
 • Veglysanlegg
 • Trafikkstyringsanlegg (ledvariable, mekanisk variable, kjørefeltsignal og fartsgrenseskilt)
 • Komplett belysning av 25.000 meter tunnel
 • Sikkerhetsutrustning/rømningsveier

Våre tjenester/leveranser

Totalunderentreprenør, prosjektering, montasje og installasjon av nye tunneler og dagsoner. Komplett elektroteknisk tunnel utrustning med avanserte elektrotekniske systemer, herunder montasje av kabelstiger, ventilasjon og nødstasjoner, og installasjon av AID, belysning, brannventilasjon, SRO-anlegg og nødstrømsystemer med UPS-backup.

Hovemengder

 • 26 000 meter kabelstige
 • 380 000 meter kabler
 • 13 tekniske bygg
 • 90 ventilatorer
 • 200 Nødstasjoner
 • 12 km med hendelsedeteksjon(AID)
 • Veglysanlegg
 • Trafikkstyringsanlegg (ledvariable, mekanisk variable, kjørefeltsignal og fartsgrenseskilt)
 • Komplett belysning av 25.000 meter tunnel
 • Sikkerhetsutrustning/rømningsveier