Smarte veier og tunneler

Vi bygger, rehabiliterer, drifter og vedlikeholder

Nybygg og rehabilitering

Som Norges største driftsentreprenør på vei innenfor elektroteknisk infrastruktur, har Traftec en kompetanse som kommer våre kunder til gode. Vi er i stand til å levere store komplekse infrastrukturprosjekter innenfor elektro på vei og i tunnel.

Selskapet har en bred geografisk dekning, og vi utfører prosjekter over hele landet innen totalentreprise for utbygging og renovering av tekniske anlegg. Vi tilbyr komplett løsning fra prosjektering til utførelse på utbygging av elektroteknisk løsning til vei- og tunnelprosjekter.

I alle våre prosjekter har vi som mål å være en god samarbeidspartner for våre oppdragsgivere.

Smarte veier og tunneler

Vi bygger, rehabiliterer, drifter og vedlikeholder

Nybygg og rehabilitering

Som Norges største driftsentreprenør på vei innenfor elektroteknisk infrastruktur, har Traftec en kompetanse som kommer våre kunder til gode. Vi er i stand til å levere store komplekse infrastrukturprosjekter innenfor elektro på vei og i tunnel.

Selskapet har en bred geografisk dekning, og vi utfører prosjekter over hele landet innen totalentreprise for utbygging og renovering av tekniske anlegg. Vi tilbyr komplett løsning fra prosjektering til utførelse på utbygging av elektroteknisk løsning til vei- og tunnelprosjekter.

I alle våre prosjekter har vi som mål å være en god samarbeidspartner for våre oppdragsgivere.

Smarte veier og tunneler

Vi bygger, rehabiliterer, drifter og vedlikeholder

Nybygg og rehabilitering

Som Norges største driftsentreprenør på vei innenfor elektroteknisk infrastruktur, har Traftec en kompetanse som kommer våre kunder til gode. Vi er i stand til å levere store komplekse infrastrukturprosjekter innenfor elektro på vei og i tunnel.

Selskapet har en bred geografisk dekning, og vi utfører prosjekter over hele landet innen totalentreprise for utbygging og renovering av tekniske anlegg. Vi tilbyr komplett løsning fra prosjektering til utførelse på utbygging av elektroteknisk løsning til vei- og tunnelprosjekter.

I alle våre prosjekter har vi som mål å være en god samarbeidspartner for våre oppdragsgivere.

Drift og vedlikehold

Vi drifter og vedlikeholder alt elektrisk utstyr langs vei og i tunnelene på vegne av vei-eierne som stat, fylke, kommune og private selskap. Vi overvåker systemene og sørger for at publikum kan ferdes trygt på veiene. Når noe skjer er vi kjapt på stedet for å rette opp, og sørge for at veiene raskt kommer tilbake i normaldrift igjen.

Vi bidrar stadig med mer teknologi langs veiene. Dette bidrar til økt sikkerhet for trafikantene, mer miljøvennlige løsninger og sikrere data når en skal tilpasse og planlegge fremtidige oppgraderinger og bygging av nye veier.

Med vår kompetanse bidrar vi med kostnads- og energieffektive løsninger. Vi jobber tett med kundene våre for å sikre mest mulig vei for pengene, samtidig som vi utfordrer de gamle løsningene for å se hva som er den beste løsningen fremover. Vi tenker bærekraft i dag og legger til rette for ytterligere bærekraftige grep i fremtiden.

Drift og vedlikehold

Vi drifter og vedlikeholder alt elektrisk utstyr langs vei og i tunnelene på vegne av vei-eierne som stat, fylke, kommune og private selskap. Vi overvåker systemene og sørger for at publikum kan ferdes trygt på veiene. Når noe skjer er vi kjapt på stedet for å rette opp, og sørge for at veiene raskt kommer tilbake i normaldrift igjen.

Vi bidrar stadig med mer teknologi langs veiene. Dette bidrar til økt sikkerhet for trafikantene, mer miljøvennlige løsninger og sikrere data når en skal tilpasse og planlegge fremtidige oppgraderinger og bygging av nye veier.

Med vår kompetanse bidrar vi med kostnads- og energieffektive løsninger. Vi jobber tett med kundene våre for å sikre mest mulig vei for pengene, samtidig som vi utfordrer de gamle løsningene for å se hva som er den beste løsningen fremover. Vi tenker bærekraft i dag og legger til rette for ytterligere bærekraftige grep i fremtiden.

Drift og vedlikehold

Vi drifter og vedlikeholder alt elektrisk utstyr langs vei og i tunnelene på vegne av vei-eierne som stat, fylke, kommune og private selskap. Vi overvåker systemene og sørger for at publikum kan ferdes trygt på veiene. Når noe skjer er vi kjapt på stedet for å rette opp, og sørge for at veiene raskt kommer tilbake i normaldrift igjen.

Vi bidrar stadig med mer teknologi langs veiene. Dette bidrar til økt sikkerhet for trafikantene, mer miljøvennlige løsninger og sikrere data når en skal tilpasse og planlegge fremtidige oppgraderinger og bygging av nye veier.

Med vår kompetanse bidrar vi med kostnads- og energieffektive løsninger. Vi jobber tett med kundene våre for å sikre mest mulig vei for pengene, samtidig som vi utfordrer de gamle løsningene for å se hva som er den beste løsningen fremover. Vi tenker bærekraft i dag og legger til rette for ytterligere bærekraftige grep i fremtiden.

Noe av det vi jobber med er:

 • Vær og klimastasjoner
 • Tellepunkt
 • Automatisk Trafikkkontroll
 • Signalanlegg (lyskryss)
 • Detektorer i veibane/gang og sykkelsti
 • Radarvarsling
 • Bomstyring
 • Tunnelvifter
 • Gassmåling
 • SRO/automasjon
 • PLS programmering
 • Pumpestyring
 • Kameraovervåking
 • SOS kiosker og nødskap
 • Nødsamband
 • Skiltstyring, mekanisk variable og LED

Noe av det vi jobber med er:

 • Vær og klimastasjoner
 • Tellepunkt
 • Automatisk Trafikkkontroll
 • Signalanlegg (lyskryss)
 • Detektorer i veibane/gang og sykkelsti
 • Radarvarsling
 • Bomstyring
 • Tunnelvifter
 • Gassmåling
 • SRO/automasjon
 • PLS programmering
 • Pumpestyring
 • Kameraovervåking
 • SOS kiosker og nødskap
 • Nødsamband
 • Skiltstyring, mekanisk variable og LED

Noe av det vi jobber med er:

 • Vær og klimastasjoner
 • Tellepunkt
 • Automatisk Trafikkkontroll
 • Signalanlegg (lyskryss)
 • Detektorer i veibane/gang og sykkelsti
 • Radarvarsling
 • Bomstyring
 • Tunnelvifter
 • Gassmåling
 • SRO/automasjon
 • PLS programmering
 • Pumpestyring
 • Kameraovervåking
 • SOS kiosker og nødskap
 • Nødsamband
 • Skiltstyring, mekanisk variable og LED

Roadmanager

Traftec har utviklet eget feltsystem, Roadmanager, som er tilpasset våre behov for effektivitet og kvalitet i våre leveranser, samt samhandlingsplattform med våre kunder.

Kjernen i programvaren er objekthåndtering i store kontrakter og felttjenester knyttet til dette. Vi kan enkelt planlegge oppdrag og spore ressursene våre ved hjelp av objektoversikten som er knyttet opp til hver kontrakt.

Ved å benytte seg av digitale sjekklister og dokumentasjon kan vi raskt rapportere tilbake til kunder på oppdragene som blir utført.

Programvaren har også støtte for integrasjon mot flere store datasystemer og kan snakke direkte med disse. Våre ansatte har tilgang til programvaren på mobile enheter og kan jobbe papirløst for å utføre oppdrag, samt rapportere tilbake med bildedokumentasjon direkte til kunder.

Roadmanager håndterer i dag:

 • 835 prosjekter
 • Over 260 000 oppgaver
 • Over 930 000 objekter
 • 237 aktive arbeidsområder
 • 830 000 bilder til dokumentasjon

Roadmanager

Traftec har utviklet eget feltsystem, Roadmanager, som er tilpasset våre behov for effektivitet og kvalitet i våre leveranser, samt samhandlingsplattform med våre kunder.

Kjernen i programvaren er objekthåndtering i store kontrakter og felttjenester knyttet til dette. Vi kan enkelt planlegge oppdrag og spore ressursene våre ved hjelp av objektoversikten som er knyttet opp til hver kontrakt.

Ved å benytte seg av digitale sjekklister og dokumentasjon kan vi raskt rapportere tilbake til kunder på oppdragene som blir utført.

Programvaren har også støtte for integrasjon mot flere store datasystemer og kan snakke direkte med disse. Våre ansatte har tilgang til programvaren på mobile enheter og kan jobbe papirløst for å utføre oppdrag, samt rapportere tilbake med bildedokumentasjon direkte til kunder.

Roadmanager håndterer i dag:

 • 835 prosjekter
 • Over 260 000 oppgaver
 • Over 930 000 objekter
 • 237 aktive arbeidsområder
 • 830 000 bilder til dokumentasjon

Relevante prosjekter

Les mer om hvordan

Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur

Infrastrukturen er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunnet vårt skal fungere. Vi jobber tett med våre samarbeidsparter for å sikre de beste løsningene.

Vi overholder etiske prinsipper

Vi jobber for å ha en bærekraftig praksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel i bransjen vår.

Vi jobber for null ulykker

Vi jobber etter en nullvisjon når det gjelder skader av personell og materiell og ytre miljø, derfor er HMS-arbeidet høyt prioritert hos alle ansatte

Vi jobber for det grønne skiftet

Vi arbeider for energiovergangen innen infrastrukturer og mobilitet på tre hovedakser: for å ta vare på klimaet, optimere ressurser og bevare naturlige habitater.

Vi samarbeider for å nå målene våre

Samfunnet må jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Vi jobber sammen med våre aktører.

Les mer om hvordan

Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur

Infrastrukturen er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunnet vårt skal fungere. Vi jobber tett med våre samarbeidsparter for å sikre de beste løsningene.

Vi overholder etiske prinsipper

Vi jobber for å ha en bærekraftig praksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel i bransjen vår.

Vi jobber for null ulykker

Vi jobber etter en nullvisjon når det gjelder skader av personell og materiell og ytre miljø, derfor er HMS-arbeidet høyt prioritert hos alle ansatte

Vi jobber for det grønne skiftet

Vi arbeider for energiovergangen innen infrastrukturer og mobilitet på tre hovedakser: for å ta vare på klimaet, optimere ressurser og bevare naturlige habitater.

Vi samarbeider for å nå målene våre

Samfunnet må jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Vi jobber sammen med våre aktører.