Sted
Trofors ( 30 Min fra Mosjøen Sørover)

År
2022-2025

Oppdragsgiver
Leonard Nilsen A/S ( LNS)

Størrelse
Ca 50 MNOK

Byggherre
Statens Vegvesen

Byggherre
Statens Vegvesen

Sted
Trofors ( 30 Min fra Mosjøen Sørover)

År
2022-2025

Oppdragsgiver
Leonard Nilsen A/S ( LNS)

Størrelse
Ca 50 MNOK

Byggherre
Statens Vegvesen

Byggherre
Statens Vegvesen

Sted
Trofors ( 30 Min fra Mosjøen Sørover)

År
2022-2025

Oppdragsgiver
Leonard Nilsen A/S ( LNS)

Størrelse
Ca 50 MNOK

Byggherre
Statens Vegvesen

Byggherre
Statens Vegvesen

Beskrivelse av prosjektet

Traftec har ansvaret for levering av total elektroleveranse på utførsel og prosjektering av en tunell på dette prosjektet med tilhørende belysning av hovedveg og sideveger. Det omfatter en tunnel på 2500 meter med tilhørende mekaniskvariable skilt for effektiv trafikkflyt med trafikkinformasjon til bilister på den nye hovedvegen.

Dette inkluderer komplett elektroinstallasjon til dagens krav til sikkerhet i tunneler.

E6 Svenningselv Lien er planlagt påbegynt sommer 2024 og ferdigstilles med åpning høst 2025

Noen av installasjonene som skal leveres er stengepunkter i dagen med veibelysning og gjennomgående belysning i tunnel med tilhørende sikkerhetsinstallasjoner med direkte kontakt med VTS ( Vehicle Traffic Systems) hver 125 meter.

Det skal også installeres 1 stk sedimenteringsanlegg for å ta opp urenheter før det blir sluppet ut i naturen i overvannsystemet.

LNS er hovedentreprenør i dette prosjektet for Statens Vegvesen med Aas Jacobsen som prosjekterende.

Prosjektet er delt inn i 1 tunnel som har SAT (Site Acceptance Testing), dette er en del av gjennomføringen som muliggjør effektiv og sikker håndtering av trafikkflyt.

Beskrivelse av prosjektet

Traftec har ansvaret for levering av total elektroleveranse på utførsel og prosjektering av en tunell på dette prosjektet med tilhørende belysning av hovedveg og sideveger. Det omfatter en tunnel på 2500 meter med tilhørende mekaniskvariable skilt for effektiv trafikkflyt med trafikkinformasjon til bilister på den nye hovedvegen.

Dette inkluderer komplett elektroinstallasjon til dagens krav til sikkerhet i tunneler.

E6 Svenningselv Lien er planlagt påbegynt sommer 2024 og ferdigstilles med åpning høst 2025

Noen av installasjonene som skal leveres er stengepunkter i dagen med veibelysning og gjennomgående belysning i tunnel med tilhørende sikkerhetsinstallasjoner med direkte kontakt med VTS ( Vehicle Traffic Systems) hver 125 meter.

Det skal også installeres 1 stk sedimenteringsanlegg for å ta opp urenheter før det blir sluppet ut i naturen i overvannsystemet.

LNS er hovedentreprenør i dette prosjektet for Statens Vegvesen med Aas Jacobsen som prosjekterende.

Prosjektet er delt inn i 1 tunnel som har SAT (Site Acceptance Testing), dette er en del av gjennomføringen som muliggjør effektiv og sikker håndtering av trafikkflyt.

Relaterte prosjekter