Sted
Mellom Grauthelleren og Døle

År
2018-2022

Oppdragsgiver
AF

Størrelse
Ca 500 MNOK

Tilhører prosjektet
Ny montasje

Type Kontrakt
HUE

Våre tjenester/leveranser

Traftec hadde ansvaret for alle elektroleveranser i prosjektet. Dette inkluderte en rekke viktige komponenter for å sikre sikker og effektiv trafikkflyt. Blant leveransene var moderne veilys, som bidro til bedre synlighet og sikkerhet på veien. Traftec installerte også mekanisk variable skilt som tillater dynamisk trafikkinformasjon, sammen med LED-skilt som gir klar og tydelig veiledning til bilister under ulike forhold.

En annen del av Traftecs bidrag var installasjonen av bommer for trafikkstyring og sikkerhet. I tillegg leverte vi belysning i tunneler, kjørefeltsignaler for å dirigere trafikk og forebygge ulykker, sammen med annen sikkerhetsutrustning for å beskytte veibrukere og infrastruktur.

Et sentralt element i prosjektet var implementeringen av et avansert styringssystem for VTS (Vehicle Traffic Systems), som muliggjør effektiv og sikker håndtering av trafikkflyt.

AF Gruppen fungerte som totalentreprenør for dette omfattende prosjektet, med Norconsult som prosjekterende.

Prosjektet var inndelt i tre separate parseller, hver med sin egen SAT (Site Acceptance Testing), noe som sikret kvalitetskontroll og effektiv gjennomføring i hver del av prosjektet. Denne oppdelingen muliggjorde en mer fokusert og strukturert tilnærming til prosjektledelse og gjennomføring.

Alle milepæler ble nådd i prosjektet, noe som understreker prosjektteamets effektivitet og forpliktelse til å levere i henhold til tidsplanen.

Prosjektet ble nominert til «Årets Anlegg 2022» av Byggeindustriens kvalitetspris 2022.

Sted
Mellom Grauthelleren og Døle

År
2018-2022

Oppdragsgiver
AF

Størrelse i kroner
Ca 500 MNOK

Ny montasje

Våre tjenester/leveranser

Traftec hadde ansvaret for alle elektroleveranser i prosjektet. Dette inkluderte en rekke viktige komponenter for å sikre sikker og effektiv trafikkflyt. Blant leveransene var moderne veilys, som bidro til bedre synlighet og sikkerhet på veien. Traftec installerte også mekanisk variable skilt som tillater dynamisk trafikkinformasjon, sammen med LED-skilt som gir klar og tydelig veiledning til bilister under ulike forhold.

En annen del av Traftecs bidrag var installasjonen av bommer for trafikkstyring og sikkerhet. I tillegg leverte vi belysning i tunneler, kjørefeltsignaler for å dirigere trafikk og forebygge ulykker, sammen med annen sikkerhetsutrustning for å beskytte veibrukere og infrastruktur.

Et sentralt element i prosjektet var implementeringen av et avansert styringssystem for VTS (Vehicle Traffic Systems), som muliggjør effektiv og sikker håndtering av trafikkflyt.

AF Gruppen fungerte som totalentreprenør for dette omfattende prosjektet, med Norconsult som prosjekterende.

Prosjektet var inndelt i tre separate parseller, hver med sin egen SAT (Site Acceptance Testing), noe som sikret kvalitetskontroll og effektiv gjennomføring i hver del av prosjektet. Denne oppdelingen muliggjorde en mer fokusert og strukturert tilnærming til prosjektledelse og gjennomføring.

Alle milepæler ble nådd i prosjektet, noe som understreker prosjektteamets effektivitet og forpliktelse til å levere i henhold til tidsplanen.

Prosjektet ble nominert til «Årets Anlegg 2022» av Byggeindustriens kvalitetspris 2022.

Sted
Mellom Grauthelleren og Døle

År
2018-2022

Oppdragsgiver
AF

Størrelse i kroner
Ca 500 MNOK

Ny montasje

Våre tjenester/leveranser

Traftec hadde ansvaret for alle elektroleveranser i prosjektet. Dette inkluderte en rekke viktige komponenter for å sikre sikker og effektiv trafikkflyt. Blant leveransene var moderne veilys, som bidro til bedre synlighet og sikkerhet på veien. Traftec installerte også mekanisk variable skilt som tillater dynamisk trafikkinformasjon, sammen med LED-skilt som gir klar og tydelig veiledning til bilister under ulike forhold.

En annen del av Traftecs bidrag var installasjonen av bommer for trafikkstyring og sikkerhet. I tillegg leverte vi belysning i tunneler, kjørefeltsignaler for å dirigere trafikk og forebygge ulykker, sammen med annen sikkerhetsutrustning for å beskytte veibrukere og infrastruktur.

Et sentralt element i prosjektet var implementeringen av et avansert styringssystem for VTS (Vehicle Traffic Systems), som muliggjør effektiv og sikker håndtering av trafikkflyt.

AF Gruppen fungerte som totalentreprenør for dette omfattende prosjektet, med Norconsult som prosjekterende.

Prosjektet var inndelt i tre separate parseller, hver med sin egen SAT (Site Acceptance Testing), noe som sikret kvalitetskontroll og effektiv gjennomføring i hver del av prosjektet. Denne oppdelingen muliggjorde en mer fokusert og strukturert tilnærming til prosjektledelse og gjennomføring.

Alle milepæler ble nådd i prosjektet, noe som understreker prosjektteamets effektivitet og forpliktelse til å levere i henhold til tidsplanen.

Prosjektet ble nominert til «Årets Anlegg 2022» av Byggeindustriens kvalitetspris 2022.

Relaterte prosjekter