Sted
Alta ( 1t40m sørover)

År
2022 – 2024

Oppdragsgiver
Leonard Nilsen A/S ( LNS)

Byggherre
Nye Veier

Størrelse
Ca 100 MNOK

Tilhører prosjektet
Ny montasje

Våre tjenester/ leveranser
Total leveranse Elektro på Prosjektering og Utførsel

Sted
Alta ( 1t40m sørover)

År
2022 – 2024

Oppdragsgiver
Leonard Nilsen A/S ( LNS)

Byggherre
Nye Veier

Størrelse i kroner
84,4 MNOK

Tilhører prosjektet
Ny montasje

Våre tjenester/ leveranser
Total leveranse Elektro på Prosjektering og Utførsel

Sted
Alta ( 1t40m sørover)

År
2022 – 2024

Oppdragsgiver
Leonard Nilsen A/S ( LNS)

Byggherre
Nye Veier

Størrelse i kroner
84,4 MNOK

Tilhører prosjektet
Ny montasje

Våre tjenester/ leveranser
Total leveranse Elektro på Prosjektering og Utførsel

Våre tjenester/leveranser

Traftec har ansvaret for levering av total elektroleveranse på utførsel og prosjektering av 2 stk tuneller på dette prosjektet. Det omfatter Kvænangsfjellet på 3500 meter og Mettevoll på 2500 meter.

Prosjektet inkluderer komplett elektroinstallasjon til dagens krav til sikkerhet i tunneler. Traftec er med på å sikre eksisterende fjellovergang som har vært mye stengt i vinterperioder med omkjøringsruter på 70 mil via Finland.

Kvænangsfjellet ble ferdigstilt og åpnet 20.12.2023 som en etterlengtet julepresang for befolkningen i Nord. Mettevolltunnelen er påbegynt og planlagt åpning før sommeren.

Noen av installasjonene som er blitt levert og skal leveres på begge tunnelene er stengepunkter i dagen med vegbelysning og gjennomgående belysning i tunnel med tilhørende sikkerhets installasjoner med direkte kontakt med VTS ( Vehicle Traffic Systems) hver 125 meter.

Det skal også installeres 3 stk sedimenteringsanlegg for å ta opp urenheter før det blir sluppet ut i naturen i overvannsystemet.

LNS er hoved entreprenør i dette prosjektet for Nye Veier med Asplan Viak som prosjekterende.

Prosjektet er delt inn i 2 tunneler som hver har SAT (Site Acceptance Testing),dette er en del av gjennomføringen for å gjennomføre åpning av hver enkelt tunnel underveis i byggingen.

Åpning av Kvænangsfjelltunnelen ble åpnet tidligere en planlagt med godt team-arbeid fra alle involverte.