Ragnhild Hovde Konradsen

Prosjektkoordinator

Jobbet i Traftec i snart to år

Hvordan har din reise i Traftec vært?
Jeg gikk inn i en nyopprettet stilling i Agder-avdelingen. Det har vært lærerikt med bratt læringskurve.

Ansvarsområde:
Prosjektstøtte: Fakturering, time – sjekk , fremskaffer prosjektdokumentasjon, trafikkskadedokumentasjon.

Typisk arbeidsdag:
Variert arbeidsdag med forskjellige oppgaver i mange systemer. Innhente korrekt prosjektinformasjon og videreformidle denne.

Hvordan er arbeidsmiljøet i Traftec?
Det er et bra miljø. Jeg har løsningsorienterte kollegaer med høy faglig kompetanse innenfor vårt arbeidsfelt.

Hva er gøy med å jobbe i Traftec og i den stillingen du har?
Det er en allsidig stilling, hvor ingen dager er like. Man blir kjent med mange forskjellige personer og må kunne omstille seg raskt.