Vil du bli en av oss?

Traftec er en arbeidsplass for mange og kanskje nettopp deg…

Elektro er kjernen av kompetanser i Traftec, men vi legger til rette for og er alltid på utkikk etter et mangfold av medarbeidere som kan være med å videreutvikle Traftec. Om du har lang erfaring, akkurat begynt din arbeidskarriere, er nyutdannet eller lærling, er det viktige for oss at du kjenner deg igjen i våre verdier: entreprenørånd, ansvar, tillit, selvstendighet og solidaritet, og ønsker være en del av laget. 

Har vi ikke utlyst stillingen til akkurat deg, så ta kontakt på jobb@traftec.no

Vi ønsker å ta del i utdanningen av vår fremtidig arbeidskraft. Ønsker du lærlingeplass hos oss, ta kontakt på jobb@traftec.no.

Vil du bli en av oss?

Traftec er en arbeidsplass for mange og kanskje nettopp deg…

Elektro er kjernen av kompetanser i Traftec, men vi legger til rette for og er alltid på utkikk etter et mangfold av medarbeidere som kan være med å videreutvikle Traftec. Om du har lang erfaring, akkurat begynt din arbeidskarriere, er nyutdannet eller lærling, er det viktige for oss at du kjenner deg igjen i våre verdier: entreprenørånd, ansvar, tillit, selvstendighet og solidaritet, og ønsker være en del av laget. 

Har vi ikke utlyst stillingen til akkurat deg, så ta kontakt på jobb@traftec.no

Vi ønsker å ta del i utdanningen av vår fremtidig arbeidskraft. Ønsker du lærlingeplass hos oss, ta kontakt på jobb@traftec.no.

Vil du bli en av oss?

Traftec er en arbeidsplass for mange og kanskje nettopp deg…

Elektro er kjernen av kompetanser i Traftec, men vi legger til rette for og er alltid på utkikk etter et mangfold av medarbeidere som kan være med å videreutvikle Traftec. Om du har lang erfaring, akkurat begynt din arbeidskarriere, er nyutdannet eller lærling, er det viktige for oss at du kjenner deg igjen i våre verdier: entreprenørånd, ansvar, tillit, selvstendighet og solidaritet, og ønsker være en del av laget. 

Har vi ikke utlyst stillingen til akkurat deg, så ta kontakt på jobb@traftec.no

Vi ønsker å ta del i utdanningen av vår fremtidig arbeidskraft. Ønsker du lærlingeplass hos oss, ta kontakt på jobb@traftec.no.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Traftec har stor tillit i markedet med betydelige kunder i både offentlig og privat sektor. Blant dem er Nye veier, Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner og private entreprenører. Vår posisjon som en av markedets mest leveringsdyktige aktører har vi opparbeidet gjennom flere år, i tett samspill med oppdragsgiverne våre. Hos oss kan du starte som lærling og utvikle deg som montør eller finne andre spennende stillinger, det være seg anleggsleder, prosjektleder eller prosjektingeniør og vi er stolte over utviklingsmulighetene våre ansatte har innad i Traftec.

Som en del av det franske konsernet VINCI Energies, en eier med fokus på kompetanse og karriereutvikling, gir også dette store muligheter for videreutvikling av så vel selskapet som medarbeiderne.

Vi strekker oss langt for å imøtekomme personlige preferanser, familiesituasjon og ønsker om å videreutvikle egne kunnskaper. Det har gitt gevinst i form av dedikerte og faglig sterke medarbeidere, som blir værende hos oss.

Traftec har kontorer i Rogaland, Agder, Østlandet og Trøndelag, samt en prosjektavdeling med prosjekt fra sør til nord. Langsiktige avtaler og store prosjekter gjør at vi alltid er på utkikk etter en ny kollega. Vi byr på trivelige kolleger i en bedrift med blikk for den enkelte!

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Traftec har stor tillit i markedet med betydelige kunder i både offentlig og privat sektor. Blant dem er Nye veier, Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner og private entreprenører. Vår posisjon som en av markedets mest leveringsdyktige aktører har vi opparbeidet gjennom flere år, i tett samspill med oppdragsgiverne våre. Hos oss kan du starte som lærling og utvikle deg som montør eller finne andre spennende stillinger, det være seg anleggsleder, prosjektleder eller prosjektingeniør og vi er stolte over utviklingsmulighetene våre ansatte har innad i Traftec.

Som en del av det franske konsernet VINCI Energies, en eier med fokus på kompetanse og karriereutvikling, gir også dette store muligheter for videreutvikling av så vel selskapet som medarbeiderne.

Vi strekker oss langt for å imøtekomme personlige preferanser, familiesituasjon og ønsker om å videreutvikle egne kunnskaper. Det har gitt gevinst i form av dedikerte og faglig sterke medarbeidere, som blir værende hos oss.

Traftec har kontorer i Rogaland, Agder, Østlandet og Trøndelag, samt en prosjektavdeling med prosjekt fra sør til nord. Langsiktige avtaler og store prosjekter gjør at vi alltid er på utkikk etter en ny kollega. Vi byr på trivelige kolleger i en bedrift med blikk for den enkelte!

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Traftec har stor tillit i markedet med betydelige kunder i både offentlig og privat sektor. Blant dem er Nye veier, Statens vegvesen, fylkeskommuner, Hæhre og AF Gruppen. Vår posisjon som en av markedets mest leveringsdyktige aktører har vi opparbeidet gjennom flere år, i tett samspill med oppdragsgiverne våre. Hos oss kan du starte som lærling og utvikle deg som montør eller finne andre spennende stillinger, det være seg anleggsleder, prosjektleder eller prosjektingeniør og vi er stolte over utviklingsmulighetene våre ansatte har innad i Traftec.

Som en del av det franske konsernet VINCI Energies, en eier med fokus på kompetanse og karriereutvikling, gir også dette store muligheter for videreutvikling av så vel selskapet som medarbeiderne.

Vi strekker oss langt for å imøtekomme personlige preferanser, familiesituasjon og ønsker om å videreutvikle egne kunnskaper. Det har gitt gevinst i form av dedikerte og faglig sterke medarbeidere, som blir værende hos oss.

Traftec har kontorer i Rogaland, Agder, Østlandet og Trøndelag, samt en prosjektavdeling med prosjekt fra sør til nord. Langsiktige avtaler og store prosjekter gjør at vi alltid er på utkikk etter en ny kollega. Vi byr på trivelige kolleger i en bedrift med blikk for den enkelte!

Lærling i Traftec

Som lærling i Traftec er det viktig for oss at du trives og vi ønsker å gi deg en lærerik og spennende tid. 

Hos oss får du lære i et ledende firma i bransjen med dyktige fagfolk, som deler sin erfaring, utfordrer og hjelper deg slik at du er godt rustet til fagprøven på slutten av læretiden.  Vi tilbyr læreplass innen elektrikerfaget og automatikerfaget.

Vi har egen prøvestasjon som du både kan benytte til øving og som du vil benytte når du går opp til fagprøven. Dette for at din fagprøve skal være tilpasset samferdsel-området. 

Etter fullført læretid vil du ha muligheten til å søke fast stilling hos oss.

Traftec satser på lærlinger for å sikre rekruttering av medarbeidere med viktig kompetanse for framtiden.

Lærling i Traftec

Som lærling i Traftec er det viktig for oss at du trives og vi ønsker å gi deg en lærerik og spennende tid. 

Hos oss får du lære i et ledende firma i bransjen med dyktige fagfolk, som deler sin erfaring, utfordrer og hjelper deg slik at du er godt rustet til fagprøven på slutten av læretiden.  Vi tilbyr læreplass innen elektrikerfaget og automatikerfaget.

Vi har egen prøvestasjon som du både kan benytte til øving og som du vil benytte når du går opp til fagprøven. Dette for at din fagprøve skal være tilpasset samferdsel-området. 

Etter fullført læretid vil du ha muligheten til å søke fast stilling hos oss.

Traftec satser på lærlinger for å sikre rekruttering av medarbeidere med viktig kompetanse for framtiden.

Lærling i Traftec

Som lærling i Traftec er det viktig for oss at du trives og vi ønsker å gi deg en lærerik og spennende tid. 

Hos oss får du lære i et ledende firma i bransjen med dyktige fagfolk, som deler sin erfaring, utfordrer og hjelper deg slik at du er godt rustet til fagprøven på slutten av læretiden.  Vi tilbyr læreplass innen elektrikerfaget og automatikerfaget.

Vi har egen prøvestasjon som du både kan benytte til øving og som du vil benytte når du går opp til fagprøven. Dette for at din fagprøve skal være tilpasset samferdsel-området. 

Etter fullført læretid vil du ha muligheten til å søke fast stilling hos oss.

Traftec satser på lærlinger for å sikre rekruttering av medarbeidere med viktig kompetanse for framtiden.

Les mer om hvordan

Vi fremmer likestilling og mangfold

Vi ønsker å være en arbeidsplass der alle føler tilhørighet, trygghet og anerkjennelse.

Vi engasjerer oss i samfunnet

Vi som selskap engasjerer oss i samfunnsrelaterte arbeid og støtter medarbeidernes lokale samfunnsengasjement

Vi bygger bærekraftige karrierer for våre medarbeidere

Vi tenker langsiktig i forhold til våre medarbeidere.

Les mer om hvordan

Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur

Infrastrukturen er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunnet vårt skal fungere. Vi jobber tett med våre samarbeidsparter for å sikre de beste løsningene.

Vi overholder etiske prinsipper

Vi jobber for å ha en bærekraftig praksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel i bransjen vår.

Vi jobber for null ulykker

Vi jobber etter en nullvisjon når det gjelder skader av personell og materiell og ytre miljø, derfor er HMS-arbeidet høyt prioritert hos alle ansatte

Vi jobber for det grønne skiftet

Vi arbeider for energiovergangen innen infrastrukturer og mobilitet på tre hovedakser: for å ta vare på klimaet, optimere ressurser og bevare naturlige habitater.

Vi fremmer likestilling og mangfold

Vi ønsker å være en arbeidsplass der alle føler tilhørighet, trygghet og anerkjennelse.

Vi engasjerer oss i samfunnet

Vi som selskap engasjerer oss i samfunnsrelaterte arbeid og støtter medarbeidernes lokale samfunnsengasjement

Vi bygger bærekraftige karrierer for våre medarbeidere

Vi tenker langsiktig i forhold til våre medarbeidere.

Vi samarbeider for å nå målene våre

Samfunnet må jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Vi jobber sammen med våre aktører.

Kontakt oss

Kontakt oss