Vi bygger bærekraftige karrierer for våre medarbeidere

Våre ansatte driver utviklingen av selskapet. Derfor har vi et langsiktig forhold til våre ansatte, og ønsker å skape et miljø og utviklingsmuligheter som sikrer alles suksess.

Våre arbeidstakere er organisert i El og IT og NITO og selskapet har direkteavtale med fagforeningene. Vi mener at dette er med og bygger ramme for det langsiktige forholdet til våre ansatte.

Vi forplikter oss til å legge til rette for opplæring og jobbmobilitetsmuligheter for alle våre ansatte, samt være opplæringsbedrift for våre fremtidige elektrikere.

Vi ønsker å skape verdi på lang sikt, også for våre ansatte. Derfor har vi et eget aksjeprogram for våre ansatte.