Høsten 2023 markerte en milepæl for Traftec med oppstarten av vår egen prosjektlederskole, et tiltak rettet mot å videreutvikle og styrke ferdighetene til våre prosjektledere. Dette initiativet understreker vår forpliktelse til kontinuerlig utvikling og sikkerhet i arbeidsutførelsen hos våre ansatte.

Mange av våre prosjektledere har en lang karrierevei hos oss, hvor de har avansert fra roller som hjelpearbeider til montør, og videre til anleggsleder før de til slutt har vokst inn i rollen som prosjektledere. Dette karriereløpet vitner om en dyp forankring i selskapets verdier og metoder.

Formålet med prosjektlederskolen er flersidig. Hovedmålet er å skape trygghet og autoritet blant prosjektlederne, og å utarbeide en «beste praksis» for prosjektledelse innen vår organisasjon. Et annet viktig mål er å fremme nettverksbygging mellom prosjektlederne på tvers av avdelingene, noe som forsterker samarbeidet og øker lønnsomheten i våre prosjekter og kontrakter.

– Av strategiske grunner har vi valgt å gjøre Prosjektskolen til to fysiske samlinger, som hver er på to dager sier HR- og administrasjonsmedarbeider i Traftec, Beate Halvorsen.  Det har vært viktig for oss å samle prosjektledere på kryss og tvers av avdelingene. Vi har en flott, dedikert gjeng med dyktige prosjektledere med masse av erfaring og kunnskap som er viktig å dele med de andre, sier hun videre.

Den første dagen av hver samling har vært ledet av Otto Husby fra Cimple AS, hvor fokus har vært på teorien bak effektiv prosjektledelse. Den andre dagen har vært viet til faglig påfyll med bidrag fra våre egne, gode ressurser som Tone Pedersen, Kristian Bjugan, Audun Johnsen, og Allan Wetrhus. Temaer som har blitt behandlet inkluderer kontraktforståelse, enkel økonomigjennomgang og kommunikasjon. Det har også vært en presentasjon av prosjektmodellen, vårt nye digitale verktøy for å kvalitetssikre, forenkle og hjelpe prosjektlederne våre i deres daglige arbeid.

For å maksimere relevansen og nytten av opplæringen, har vi delt prosjektlederne inn i to grupper basert på deres ansvarsområder innen prosjekt, og innen drift- og vedlikeholdskontrakter. Dette sikrer at innholdet i skolen og samlingene oppleves mest mulig relevant for den ansatte.

Videre har prosjektlederskolen også vært katalysatoren for etableringen av nettverksgrupper for prosjektlederne. Disse gruppene er ment for erfaringsutveksling og vil utnytte den kollektive kompetansen til å fremme faglig vekst. Temaene for fremtidige fagsamlinger vil bli bestemt av prosjektlederne selv, med koordinering og støtte fra vår HR-avdeling.

– Vi tror at gjennom denne strategiske satsningen blir vi ikke bare gode i å utføre prosjekter, men også i å bygge en kultur av læring og fellesskap som vil løfte oss mange hakk, avslutter Halvorsen.