Illustrasjon: Statens vegvesen / Rambøll

Traftec skal på vegne av Eiffage Génie Civil være leverandør av elektrotekniske installasjoner prosjektet Gartnerløkka – Kolsdalen i Kristiansand. Oppdraget innebærer bygging av 1,4 km ny E18/E39 mellom Gartnerløkka og Kolsdalen, inkludert nye kryss, bomstasjon, ferjekai, adkomst til containerhavn, samt løsninger for kollektivtrafikk og sykkelveier.

I anleggsfasen skal vi sørge for operative belysnings- og trafikkstyringssystemer, samtidig som vi sørger for smidig integrasjon av nye systemer mot eksisterende systemer i Banehei- og Vågsbygdveitunnelene.

– Traftec har ansvaret for planlegging og bygging av elektroteknisk infrastruktur i dette spennende prosjektet. Vår rolle inkluderer implementering av avansert LED-teknologi for veibelysning, smarte trafikkvarslingssystemer med digitale skiltsystemer og overvåkningssystemer for å levere sikre og effektive løsninger for trafikksikkerhet sier Erik Mjølhus, senior prosjektingeniør for prosjektet.

– Vi vil levere bærekraftige byggeløsninger som utgjør en sentral komponent i gjennomføringen og realiseringen av prosjektet. Våre løsninger vil nøye bli vurdert i henhold til BREEAM-kvalifikasjonene, og vi vil tydelig demonstrere vår forpliktelse til miljøvennlig og ansvarlig byggepraksis gjennom hele prosessforløpet, sier Mjølhus.

Prosjektet er nå i oppstartsfase med tett samhandling mellom hovedentreprenør, byggherre og andre prosjekterende fagdisipliner.

Prosjektet vil ha varighet fra 2023 til 2029. Prosjektet har en størrelse på 150 MNOK.