Gardermoen – 18. og 19. april samlet Traftec sine verneombud til en todagers samling for å styrke selskapets arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Torsdag og fredag ble brukt til både faglig påfyll og sosialisering, med hovedmålet om å heve kompetansen og dele erfaringer blant verneombudene.

Samlingen startet med en presentasjon av rutiner for personlig verneutstyr. Motek, en av Traftecs samarbeidspartnere, bidro også med en demonstrasjon av sine HMS-løsninger. Disse er spesielt utformet for å redusere risiko for skade og slitasje på arbeidere som utfører oppgaver med tungt verktøy eller over brysthøyde.

Dag to av samlingen satte søkelys på krisehåndtering og læring fra hendelser, hvordan man kan forhindre gjentagelse, og verneombudets rolle i læringsprosessen. Deltakerne fikk også opplæring i Traftecs rapporteringssystem, prosjekthotell og dokumenthåndteringssystem.

Verneombudene er en vital ressurs i Traftecs kontinuerlige HMS-arbeid. Det er viktig å møtes regelmessig utover de månedlige møtene mellom hovedverneombudet og teamet, for å utveksle kunnskap og erfaringer. Denne interaksjonen bidrar til å bygge en sterk rapporteringskultur og gir verneombudene mulighet til å gi innspill til ledelsen om forbedringsinitiativer.

Traftec, som er sertifisert etter ISO 45001, 9001, og 14001, legger stor vekt på å opprettholde en robust HMS-kultur.

– Det er et aktivt og positivt verneombudsteam i selskapet som ønsker å bidra til selskapets kontinuerlige HMS arbeid, sier leder for HR og HMS, Janicke Gjestad.

– Hver medarbeider skal har en trygg arbeidsdag, så vi jobber kontinuerlig med vår HMS-kultur, og i dette arbeidet har verneombudene en viktig rolle. Verneombudene er en viktig samarbeidspart for selskapet, de sitter med førstehåndskunnskap om de risikoer de møter og gode tiltak for å redusere risikoene, og dette er vi helt avhengig av når vi skal utarbeide våre rutiner og system, sier hun videre.

Rapporteringskulturen i selskapet er også sterk, med verneombudene som har direkte tilgang til avdelingsrapporter og fungerer som en støtteressurs for sine ledere. Dette sikrer kontinuerlig forbedring, får på plass tiltak som beskytter arbeiderne, og fremmer et positivt arbeidsmiljø.