I september 2018 besluttet Drammen bystyre å rive Bybrua og bygge en ny bru. Bybrua fra 1936, som opprinnelig var dimensjonert til å leve i 50 år, var i dårlig forfatning. I tillegg til at brua var i dårlig stand, måtte Bane NOR, som del av InterCity-utbyggingen, rive og erstatte den delen av Bybrua som går over jernbanesporene. Det ble derfor besluttet å skifte ut brua i sin helhet.

Den 19. juni signerte Traftec en prestisjefylt kontrakt med Drammen kommune for prosjektet «By-Brua». Denne avtalen, verdt ca. 15,7 millioner kroner, omfatter belysning av bru og maritim belysning samt et nytt signalanlegg. Oppstart er planlagt til august 2024, med ferdigstillelse i november 2025.

Prosjektet innebærer installasjon av moderne belysningssystemer som vil forbedre synligheten og sikkerheten på brua, samt bidra til byens estetiske uttrykk. Maritim belysning vil bli integrert for å sikre at vanntrafikken under brua navigerer trygt, spesielt om natten. Videre vil et nytt signalanlegg bli implementert for å optimalisere trafikkflyten og redusere risikoen for ulykker.

– Vi er veldig glade for å ha blitt valgt til å være en del av dette viktige prosjektet. Vår erfaring og ekspertise innen belysning og signalanlegg vil sikre at Bybrua blir et landemerke for Drammen, samtidig som det forbedrer sikkerheten og funksjonaliteten for alle brukere, sier Joralf Christopher Ebbesen, avdelingsleder for Sør-Østlandet. Denne kontrakten er viktig for oss, og viser selskapets evne til å levere høy kvalitet på komplekse og store prosjekter. Vi ser frem til å starte arbeidet og bidra til Drammens utvikling med moderne og innovative løsninger, sier han videre.