Traftec skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi tar ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av dette arbeidet er å være ISO 14001- og Miljøfyrtårn-sertifisert. Traftec ble i desember sertifisert som Miljøfyrtårn for tredje gang, en bekreftelse på at vi lykkes med målsetningene våre.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning, og som driftes som en stiftelse. Stiftelsens hensikt er å heve bedrifters miljøprestasjon, og bedrifter eller virksomheter som oppfyller de definerte bransjevilkårene kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårnsertifiseringen er Norges mest brukte sertifikat for alle virksomheter som vil dokumentere sin innsats for å ta vare på miljø og vise samfunnsansvar. I 2023 var over 10 000 virksomheter sertifiserte som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Sertifiseringen er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Resertifiseringen innebærer en gjennomgang av kriteriene virksomheten er sertifisert etter, og sørger for at virksomheten fortsatt oppfyller dem. All informasjon og dokumentasjon skal være oppdatert i henhold til interne endringer, eller endringer i kriteriene fra Miljøfyrtårn.

– For oss er det vurdert som viktig å ha Miljøfyrtårnsertifisering utover ISO 14001, da vi ser den som mer praktisk og til stor hjelp i vårt miljøarbeid. Samtidig er det noe kundene våre setter stor pris på. Vi bruker sertifiseringen aktivt i miljøarbeidet som en idébank og verktøy for oppfølging av miljøprestasjoner. Sertifiseringen gir oss gode historiske data, som gjør at vi har gode styreparametre i vårt miljøarbeid, sier Kristian Bjugan, seksjonssjef og ansvarlig for Miljøfyrtårnsertifiseringen i Tratftec.