Fagskolen i Agder var vertskap for Karrieredagen den 6. mars, et event som samlet elever og representanter fra en rekke bedrifter i regionen. Årets arrangement fant sted i det nyoppførte bygget i Grøm næringspark, og det var et imponerende oppmøte fra både studenter og firmaer, noe som vitner om arrangementets popularitet og betydning.

Traftec fikk muligheten til å presentere sin nye profil og snakke med både elever, samarbeidspartnere og nye bekjentskap fra andre firmaer. Traftec benyttet med andre ord anledningen til å vise frem hva vi står for, samtidig som vi knyttet verdifull kontakt med mange potensielle fremtidige ansatte.

Traftec ble representert av prosjektingeniør Erik Mjølhus og kompetanseansvarlig Allan Wetrhus. Begge uttrykte stor tilfredshet med arrangementet og understreket det som en morsom, lærerik og nyttig dag for alle involverte. Det å være til stede på karrieredager som denne, understreker de, er en viktig del av Traftecs strategi for rekruttering og merkevarebygging. Slike eventer gir en unik mulighet til å møte fremtidens arbeidskraft ansikt til ansikt, samt å styrke relasjoner med andre aktører i næringslivet.

For Traftec er karrieredagen en god mulighet til å presentere seg selv, og en investering i fremtiden. Ved å engasjere seg med studenter, fremtidige ingeniører og teknologer, håper vi å inspirere og tiltrekke oss unge talenter som kan bidra til å forme fremtiden for både selskapet og bransjen. Samtidig er det en gylden mulighet for oss til å demonstrere vår rolle og betydning i samfunnet, både som arbeidsgiver og som en innovativ og bærekraftig aktør innen trafikkteknologi.

Arrangementet i Grimstad viser også viktigheten av tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Ved å samle studenter og bedrifter under ett tak, åpnes det for dialog og samarbeid som kan føre til nye muligheter, både for elever som står på terskelen til arbeidslivet og for bedrifter på jakt etter friskt blod til å fornye og forsterke sine team.