Vi engasjerer oss i samfunnet

Traftec bidrar til å utforme samfunnet gjennom å bygge og forvalte infrastruktur, og vi anser det som at en viktig del av vår rolle, er å bygge et bedre samfunn sammen. Vi som selskap og VINCI Energies, vårt konsern, ønsker å være en langsiktig partner for innbyggerne i samfunnet.

Alle våre ansatte hos oss oppfordres til å søke støtte til sitt samfunnsengasjement – både økonomisk og med arbeidstid. For de nordiske landene forvaltes dette gjennom stiftelsen VINCI Nordic Foundation. VINCI Foundation er en stiftelse som jobber for å stimulere til lokale tiltak der VINCI-selskapene har virksomhet. 

VINCIs stiftelser gir økonomisk støtte og bidrar med kompetanse fra VINCI-selskapets ansatte.