Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur

Å bygge solid infrastruktur er en del av bærekraftsmålene. Dette er den mest grunnleggende strukturen som må være på plass for at vårt samfunn skal kunne fungere, og en forutsetning for økning i vekst og produktivitet. 

I Norge handler dette bærekraftsmålet om å oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig. Derfor er det viktig for oss at vi er et bærekraftig valg for våre kunder og samfunn, og at vi kontinuerlig reduserer avtrykket av vårt samfunnskritiske arbeid. For oss innebærer dette å effektivisere bruk av ressurser, samt at vi bidrar til ny bærekraftig kompetanse, teknologi og løsninger. 

Dette er et arbeid som Traftec har investert i over flere år. Vi har blant annet utviklet et eget feltsystem spesialtilpasset for vår drift og for våre kunder, og et prosjektingeniør-team med sterk kompetanse innen bærekraftige tekniske løsninger.

Sammen med VINCI Energies-selskapene jobber vi tett for å sikre at vi deler og bygger bærekraftig kompetanse på tvers av selskapene og landegrenser.
Vi bygger kompetanse for vår konkurransekraft, for å ivareta en bærekraftig drift for våre eiere og ansatte, og til det beste for våre kunder og vårt samfunn.