Vi fremmer det grønne skiftet

Traftec kobler elektrisitet og infrastruktur sammen og er derfor en viktig aktør i det grønne skiftet. 

For oss betyr det at:

  • Som selskap skal vi fremme bærekraftig utbygging og drift av elektrisk infrastruktur
  • Vi hjelper våre kunder med å redusere deres miljø og klimapåvirkning 
  • Vi ser det som et viktig samfunnsoppdrag å drive både energi- og digital transformasjon

Vi jobber med å minimere vår miljøpåvirkning hver dag

Traftec skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være ISO 14001 og Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og som hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringene inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Våre mål

  • Innen 2030 skal vi ha redusere vårt direkte CO2 utslipp med 55% basert på 2018 tall
  • Kontinuerlig øke sorteringsgrad på avfall med mål om å nå 90%

Hvordan vi reduserer våre CO2-utslipp

Elektrifisering

Den største direkte bidragsyter til vårt CO2 utslipp er våre kjøretøy, det er derfor viktig å klare å redusere antall kjøretøy med fossilt brensel for å kunne nå vårt mål om redusere CO2 utslippet med 55%.

Innkjøpte varer

Vi stiller krav til våre leverandører om bærekraft og deriblant ivaretakelse av produksjon og drift som ivaretar miljø og klima. Våre leverandører skal proaktivt veilede Traftec til å velge totalløsninger som er gunstige for miljøet og vi ønsker at flest mulig av våre leverandører skal inneha miljøsertifiseringer som ISO 14001, Miljøfyrtårn, Svanen eller tilsvarende.

Vi hjelper våre kunder med å redusere deres miljø og klimapåvirkning

Produktbytte for å oppnå grønnere elektrisk infrastruktur

I flere av våre kontrakter gjør vi bytte til LED belysning. Utskifting av tradisjonelle lyskilder til LED veilys er positivt for miljøet, og reduserer vedlikeholds- og energikostnadene. LED veilys gir opp til 90% reduksjon i strømforbruk sammenlignet med tradisjonell lyskilde og lampenes levetid er opp til 100 000 timer.

Lodalen før LED-belysning
Lodalen etter LED-belysning

Utvikling av nye løsninger for å oppnå grønnere elektrisk infrastruktur

Traftec har en egen avdeling med prosjektingeniører som jobber tett med våre prosjektledere, kunder og leverandører for å levere grønne, bærekraftige leveranser.

Optimalisering av lysløsning er et fagområde ingeniørene legger vekt på for ivaretakelse av miljø og kostnadsreduksjon. For E-18 mellom Rugtvedt og Dørdal ønsket vår kunde Hæhre og sluttkunden Nye Veier, en optimalisert lysløsning for ivaretakelse av dette. Sammen med vår leverandør utviklet vi en optikk som kunne belyse en firefelts motorvei, oppnå en masteavstand på 50 meter og samtidig bruke minst mulig energi uten andre fordyrende mellomledd.

For samfunnet og miljøet betydde dette:

  • Mindre inngripen i naturen, ved at overflødig lys kuttes av utenfor belysningsarealet, sørger for redusert lysforurensing for dyr og mennesker.
  • Redusert installasjonskostnad
  • Installasjon, drift og vedlikehold av bare ett armatur er billigere enn to, som ved den vanligste løsningen midtstilte veilys
  • Fordelaktig å holde seg til bare én av kjøreretningene når man bedriver vedlikehold.
  • Reduserte elektrisitetskostnader

For samfunnet jobber vi for å drive energi- og digital transformasjon

Innovative løsninger for miljøet og energitransformasjon

Vi er opptatt av å utvikle våre leveranser for å støtte energiomstillingen og den digitale transformasjonen som våre offentlige og private kunder følger. Som en del av VINCI Energies deltar Traftec årlig i One Earth Challenge. Målet med konkurransen er å fremme utvikling av tilbud/løsninger som hjelper våre kunder med å forbedre sine miljøambisjoner og samtidig styrker vår konkurransekraft.

Road Manager

Road Manager er en egenutviklet programvare spesielt tilpasset behovene til Traftec.  

Ved å ha alt av operasjoner og dokumentasjon digitalt, er vi med på å redusere miljøavtrykket vårt og redusere ressursbehovet. Vår programvare kjører på tjenester som har som mål å bli karbon-nøytrale innen 2030. Kjernen i programvaren er objekthåndtering i store kontrakter og felttjenester knyttet til dette. Vi kan enkelt planlegge oppdrag og spore ressursene våre ved hjelp av objektoversikten som er knyttet opp til hver kontrakt.