Er veien stengt?

Langs Norges ferdselsårer er det et stort omfang av avansert teknologi. Teknologi som skal installeres, driftes og vedlikeholdes. For at vi skal kunne gjøre denne jobben sikkert og ivareta sikkerheten til trafikantene på veien, krever dette til tider at kjøremønsteret må legges om, midlertidige endringer av trafikkreguleringen og lignende. Med dette blir ofte veistandarden redusert og medfører høyere krav til deg som fører enn normalt.

Når vi planlegger våre jobber langs veien, søker vi til Statens vegvesen for å sikre at arbeidsvarslingen ivaretar sikkerheten til alle som vil være på og langs veien. Da har vi gjennomført en risikovurdering av trafikkbildet og basert på det satt opp skiltplan som skal gi et ønsket kjøremønster. Dette blir så godkjent av Statens vegvesen og sett som tilfredsstillende for ivaretakelse av sikkerheten og trafikkflyten. Det er derfor veldig viktig at skiltingen langs våre veier overholdes, for ens egen sikkerhet og for de andre som befinner seg på veien, som andre trafikanter og våre medarbeidere.

Ønsker du å planlegge kjøreturen din for å unngå stengte veier, eller er nysgjerrig på hvorfor veien har endret kjøremønster, har Statens vegvesen en oversikt du kan benytte deg av.

Er veien stengt?

Langs Norges ferdselsårer er det et stort omfang av avansert teknologi. Teknologi som skal installeres, driftes og vedlikeholdes. For at vi skal kunne gjøre denne jobben sikkert og ivareta sikkerheten til trafikantene på veien, krever dette til tider at kjøremønsteret må legges om, midlertidige endringer av trafikkreguleringen og lignende. Med dette blir ofte veistandarden redusert og medfører høyere krav til deg som fører enn normalt.

Når vi planlegger våre jobber langs veien, søker vi til Statens vegvesen for å sikre at arbeidsvarslingen ivaretar sikkerheten til alle som vil være på og langs veien. Da har vi gjennomført en risikovurdering av trafikkbildet og basert på det satt opp skiltplan som skal gi et ønsket kjøremønster. Dette blir så godkjent av Statens vegvesen og sett som tilfredsstillende for ivaretakelse av sikkerheten og trafikkflyten. Det er derfor veldig viktig at skiltingen langs våre veier overholdes, for ens egen sikkerhet og for de andre som befinner seg på veien, som andre trafikanter og våre medarbeidere.

Ønsker du å planlegge kjøreturen din for å unngå stengte veier, eller er nysgjerrig på hvorfor veien har endret kjøremønster, har Statens vegvesen en oversikt du kan benytte deg av.

Er veien stengt?

Langs Norges ferdselsårer er det et stort omfang av avansert teknologi. Teknologi som skal installeres, driftes og vedlikeholdes. For at vi skal kunne gjøre denne jobben sikkert og ivareta sikkerheten til trafikantene på veien, krever dette til tider at kjøremønsteret må legges om, midlertidige endringer av trafikkreguleringen og lignende. Med dette blir ofte veistandarden redusert og medfører høyere krav til deg som fører enn normalt.

Når vi planlegger våre jobber langs veien, søker vi til Statens vegvesen for å sikre at arbeidsvarslingen ivaretar sikkerheten til alle som vil være på og langs veien. Da har vi gjennomført en risikovurdering av trafikkbildet og basert på det satt opp skiltplan som skal gi et ønsket kjøremønster. Dette blir så godkjent av Statens vegvesen og sett som tilfredsstillende for ivaretakelse av sikkerheten og trafikkflyten. Det er derfor veldig viktig at skiltingen langs våre veier overholdes, for ens egen sikkerhet og for de andre som befinner seg på veien, som andre trafikanter og våre medarbeidere.

Ønsker du å planlegge kjøreturen din for å unngå stengte veier, eller er nysgjerrig på hvorfor veien har endret kjøremønster, har Statens vegvesen en oversikt du kan benytte deg av.